Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Webinar: Blauwtong

Op dinsdag 5 september werd bekend dat er voor het eerst sinds 2009 blauwtongvirus (BTV) is vastgesteld bij een aantal schapenbedrijven in Noord-Holland en Utrecht. Nederland verliest hiermee haar blauwtongvrijstatus en dat heeft direct gevolgen voor de handel van levende herkauwers en hun sperma, eicellen en embryo’s binnen de EU. De besmette bedrijven zijn tijdelijk geblokkeerd in afwachting van de resultaten van het bron- en contactonderzoek. 

Blauwtong is een niet-infectieuze virusziekte. Dieren kunnen elkaar niet onderling besmetten. De belangrijkste besmettingsroute is een steek van insecten van het type Culicoides (“knutten”). De ziekte kan voorkomen bij schapen en andere herkauwers zoals runderen en geiten. Blauwtong is een is een meldingsplichtige ziekte. Elke verdenking van de ziekte dient te worden gemeld bij de NVWA. Het blauwtongvirus is niet besmettelijk voor mensen.

De besmettingen en het verlies van de vrijstatus roepen veel vragen op bij schapenhouders en dierenartsen. Daarom organiseren Royal GD en WBVR op vrijdag 8 september a.s. een webinar om kennis en ervaring over blauwtong toe te lichten. En antwoord te geven op de vragen die nu belangrijk zijn voor houders van schapen, andere herkauwers zoals runderen en geiten en dierenartsen.
Programma

De blauwtonguitbraak 2023 in beeld.
dr. Rene van den Brom, dierenarts en Europees specialist gezondheidszorg kleine herkauwers

Hoe snel kan het blauwtongvirus zich verspreiden en waar hangt dit van af? 
prof. dr. Piet van Rijn, viroloog en onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR)

Welke kennis en ervaringen hebben we uit het verleden en hoe kunnen we die kennis gebruiken?
dr. ir. Inge Santman-Berends, hoofd van de afdeling epidemiologie bij Royal GD.


Tijdens het webinar kun je vagen stellen in de chat.


Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Na inschrijving krijg je van ons een mail met een link naar het webinar. Het is ook mogelijk het webinar achteraf terug te kijken. 


Mediapartner: Het Schaap

​​​​​​​

Deel dit webinar